Proizvodi
    >  Servo tester šipova
    >  Data loger
    >  Konstrukcija mostova
    >  Brza gradnja objekata
    >  Dizanje platformi
    >  Servo tehnika
   Foto galerije
   Download
   Reference
   O nama
   Kontakt

fast construction
english

O nama

Danas je 27. May. 2024.

 

Delta Electronics od 1994 ...

Delta Electronics se godinama bavi automatizacijom procesa u industriji i ima iskustva u upravljanju, kako pojedinačnim mašinama, tako i složenim procesima, gde je neophodan kompleksan supervizorski nadzor, odnosno rešava probleme upravljanja i kompletnim tehnološkim linijama, bilo novim ili postojećim, uz pomoć programibilnih logičkih kontrolera (PLC ova), računara, aktuatora i odgovarajućih senzora, gde se ujedno obavlja i praćenje, prikupljanje i čuvanje podataka o procesima.


NOVO - sertifikat boniteta:

Privredna komora Srbije ovim sertifikatom potvrđuje, da je kompanija ispunila uslove za izdavanje ovog sertifikata. Osnova za izdavanje sertifikata je kreditni izveštaj i redovno nadgledanje od strane bonitetne kompanije Coface. Preuzmite naš sertifikat:
Delatnost

Delta Electronics vrši projektovanje, proizvodnju i montažu upravljačkih sistema, koji se koriste u praktično svim granama industrije: građevinskoj, hemijskoj, prehrambenoj, metaloprerađivačkoj, rudarskoj itd. što, naravno, obuhvata i izradu i implementaciju odgovarajućih softverskih paketa. Pored toga, Delta Electronics pruža usluge u izboru opreme drugih proizvođača, kao i usluge vezane za puštanje te opreme u rad i njeno održavanje.

> > > Pogledajte izvod iz referenci Delta Electronics


Naša specijalnost - elektrohidraulicki sistemi

Delta Electronics je specijalizovana i potpuno kadrovski osposobljena za proizvodnju elektrohidrauličkih sistema i pružanje usluga podizanja teških tereta u građevinarstvu elektrohidrauličkim sistemima. Ovaj savremeni način gradnje je pogodan, jer veoma ubrzava gradnju i smanjuje troškove betonskih radova preko 20 %. Elektrohidraulički sistemi se mogu primeniti na širok spektar podizanja teških tereta, kao što je naftna industrija ( dizanje i spuštanje naftnih platformi ), mostogradnji… Proizvodnja univerzalnih hidrauličkih probnih stolova i remont hidrauličkih komponenti. .

> > > Pogledaj video: kako ovo radi


> > > Pogledaj video na YouTube


  • Specijalnost Delta Electronics je proizvodnja elektrohidrauličkih sistema i pružanje usluga dizanja teških tereta u građevinarstvu ovim sistemima, čime građevinarstvo dobija novu dimenziju u smislu brže, jeftinije i modernije izgradnje ! Naš top proizvod iz ovog segmenta je Gorilla NSL sinhronizovani elektrohidraulicki lift za robotizovano dizanje betonskih ploca.

    > > > Pogledajte više o Gorilla NSL proizvodu


  • Izmedu ostalih projekata, posebno smo ponosni na elektrohidraulicki lift za podizanje naftne platforme teške 2000 tona, za narucioca sa Malte

    > > > Pogledajte više o dizanju naftne platforme


  • Delta Electronics je proizvela, isporucila i pustila u rad elektrohidraulički sistem za nov nacin gradnje mostova naguravanjem betonskih segmenata sa jednog kraja obale na drugi.

    > > > Pogledajte više o ovoj novoj tehnologiji gradnje mostova


Automatizacija industrijskih procesa

Savremena elektronika danas omogućava “osvežavanje” postojećih mašina i zamenu zastarele upravljačke elektronike novom sa mogućnošću proširenja funkcija mašina kao i povećanje produktivnosti i pouzdanosti mašina. Delta Electronics uspešno rešava Vaše probleme merenja i regulacije u hemijskoj, procesnoj, prehrambenoj industriji, brodogradnji, rudarstvu... Delta Electronics se bavi i potpunom automatizacijom do najvišeg nivoa nadzora, upravljanja i akvizicije podataka u vodosnabdevanju sa mogućnošću uključivanja mobilnih GSM komunikacija radi prenosa podataka između udaljenih objekata. Delta Electronics može po Vašem zahtevu izraditi mašine specijalnih namena, koje su potpuno automatizovane i prilagođene Vašim potrebama - pakerice, punilice, transportne trake...

> > > Pogledajte više o primeru našeg proizvoda


Poziv na saradnju

Delta Electronics vam uvek stoji na raspolaganju za rešavanje vaših zahteva automatizacije u procesnoj industriji do najvišeg nivoa nadzora i automatizacije.

> > > Pogledajte više o ponudi za poslovnu saradnju


 


O nama  |   Servo tester šipova  |   Data loger  |   Konstrukcija mostova  |   Brza gradnja objekata  |   Dizanje platformi  |   Servo tehnika  |   Kontakt

zaglavlje dole