Proizvodi
    >  Servo tester šipova
    >  Data loger
    >  Konstrukcija mostova
    >  Brza gradnja objekata
    >  Dizanje platformi
    >  Servo tehnika
   Foto galerije
   Download
   Reference
   O nama
   Kontakt

servo cilindri
english

Servo tester šipova

Date 23. Apr. 2024.

 

Statički test opterećenja šipova se vrši da bi se potvrdile statičke karakteristike šipova na datom terenu. Kvalitet statike šipova se vrši hidrauličkom servo tehnikom i komparatorima (davačima hoda) da bi se potvrdilo eventualno potanjanje šipova pod dejstvom sile u vremenu. Da bi se testirali šipovi na trenu (vidi sliku 1) se gradi protivteret, koji omugućuje da se sila hidraulike usmeri na šip, koji se testira. Oprema proizvodnje Delta Electronics je projektovana tako da zadovolji sve potrebe testiranja šipova uključujući svu potrebnu opremu, softver, manipulator za utovar, istovar, pozicioniranje… Sva oprema se sa svim potrebnim komponentama isporučuje na auto prikolici, tako da nabavkom opreme imate sve potrebno za dalje statičko testiranje šipova po tehničkim karakteristikama, koje po vašem zahtevu možemo prilagoditi vašim specifičnim potrebama.

Pile Load Test 2

Šta spada u opremu za testiranje

1. Auto prikolica na kojoj se nalazi oprema za testiranje
2. Hidraulički cilindar, kojim se prenosi hidraulička sila između šipa i protivtereta
3. Hidraulički agregat, koji generiše pritisak za silu u cilindru (sa komandnim el. ormanom)
4. Ručna dizalica (manipulator) za istovar, transport, pozicioniranje i utovar hidrauličkog cilindra
5. Softverski paket za WiFi komunikaciju sa komandnim el. ormanom, merenje, akviziciju i izveštaje

prikolica cilindar agregat
manipulator softver

Šta su prednosti ovog sistema

1. Sve što vam je potrebno je na jednom mestu i sve je uključeno u isporuku
2. Lako možete zatražiti prilagođavanje tehničkih karakteristika vašim konkretnim potrebama
3. Nezavisno delovanje (sami možete manipulisati, postavljati i demontirati opremu na terenu)
4. Veoma laka upotreba namenskog softvera prilagođenog potrebama snimanja I izveštavanja
5. WiFi bežična komunikacija vašeg PC-ja sa komandnim el. ormanom
6. Nestanak struje neće omesti nastavak snimanja posle dolaska struje bez gubitaka podataka
7. Lako i fleksibilno podešavanje parametara merenja po najrazličitijim algoritmima opterećenja
8. Uz svu opremu se isporučuju detaljna uputstva i potrebna tehnička podrška

Kratak opis korišćenja opreme na testiranju

1. Dovezete prikolicu sa opremom na teren gde se vrši ispitivanje
2. Nivelišete i osigurate prikolicu za bezbedan istovar opreme
3. Skinete ručni manipulator za istovar cilindra
4. Pregura se cilindar kolicima na manipulator
5. Manipulatorom se cilindar postavi na željeno mesto na šipu, koji se testira
6. Postavite i povežete hidraulički agregat sa cilindrom i komparatore za merenje potanjanja šipa
7. Startujete namenski SCADA softver, konektujete se sa el. ormanom i uspostavite konekciju
8. Na softveru podesite željene sile, dužine trajanja sila, koliko često preuzeti podatke…
9. Komandom sa el. ormana startujete agregat i automatsko merenje
10. Po završetku merenja možete generisati pogodan izveštaj sa svim potrebnim parametrima
11. Po završetku merenja manipulatorom utovarite cilindar u prikolicu

Tehničke karakteristike

Potrošnja električne energije agregata

1KW, 3 x 400 VAC

Maksimalna sila

250 T, može se tražiti drugi opseg sile

Broj sekcija sila za podešavanje

18

Broj podataka merenja

30000

Periodi uzorkovanja podataka

1s, 2s, 5s, 20s…

Komunikacija

Bežicna WiFi

Opcije izveštaja

Iz osnovnog programa + Excell fajl

Nestanak struje

Obezbeđeno pamćenje do dolaska struje

Dimenzije cilindra

 

Težina cilindra

350 KG

Dimenzije prikolice

 

 
 
> > > Ovde nas kontaktirajte za više informacija: office@deltael.com


 
  Pile Load Test 1         Pile Load Test 2         Pile Load Test 3  
     
  Pile Load Test 4         Pile Load Test 5         Pile Load Test 6  
     


O nama  |   Servo tester šipova  |   Data loger  |   Konstrukcija mostova  |   Brza gradnja objekata  |   Dizanje platformi  |   Servo tehnika  |   Kontakt

zaglavlje dole