Proizvodi
    >  Servo tester šipova
    >  Data loger
    >  Konstrukcija mostova
    >  Brza gradnja objekata
    >  Dizanje platformi
    >  Servo tehnika
   Foto galerije
   Download
   Reference
   O nama
   Kontakt

fast construction
english

Kompozitni Materijali

Danas je 19. Jun. 2024.

 

Mašine za proizvodnju kompozitnih materjala

Delta Electronics je za potrebe makedonske firme Veda izradila kompleto automatsko upravljanje mašinama za proizvodnu kompozitnih materijala. Ove mašine su konacno instalirane i puštene u rad u Južnoj Koreji. Ovaj sistem se sastoji od mašine dvovaljka za presovanje sirovina, koje se kontrolisano zagrevaju, kako bi se proizvele tanke folije. Sledeci set mašina su takozvani homogenizatori za proizvodnju konacnog proizvoda. Ove mašine su visoko automatizovane i svaki komandni pult je opremljen ekranom osetljivim na dodir za komforan rad operatera. Takode svaka mašina poseduje SCADA softver posebno razvijen za nadzor rada mašina.

kompozit 1      kompozit 2      kompozit 3

kompozit 4      kompozit 5      kompozit 6

 


O nama  |   Servo tester šipova  |   Data loger  |   Konstrukcija mostova  |   Brza gradnja objekata  |   Dizanje platformi  |   Servo tehnika  |   Kontakt

zaglavlje dole