Proizvodi
    >  Servo tester šipova
    >  Data loger
    >  Konstrukcija mostova
    >  Brza gradnja objekata
    >  Dizanje platformi
    >  Servo tehnika
   Foto galerije
   Download
   Reference
   O nama
   Kontakt

servo cilindri
english

Dizanje platformi DE Jack Up Synchro

Danas je 19. Jun. 2024.

 

Naftna Platforma

Projektovali smo i realizovali elektrohidraulicki sistem za podizanje i spuštanje naftne platforme. Sistem se sastoji od 16 cilindara, 4 hidraulicka agregata, 32 automatske brave i elektronskog komandnog sistema za potpuno automatizovanu kontrolu spuštanja i dizanja platforme. Cilindre pokrecu 4 hidraulicka agregata, a sve se kontroliše programibilnim logickim kontrolerom. Proces se nadgleda na dva Touch Screen ekrana osetljiva na dodir. Sistem je potpuno automatizovan i razvijeni softver je jednostavan za korišcenje. Platforma je teška oko 2000 tona i postignuta brzina dizanja-spuštanja je oko 5 metara na sat.

Kako radi!

Korišcenje sistema se svodi na izbor da li želite da podižete ili spuštate platformu, pritiskanja tastera START i nadgledanja procesa na monitorima. Zabravljivanje, odbravljivanje, dizanje, spuštanje se odvija potpuno automatski.

Poziv kompanijama!

Pozivamo sve kompanije koje imaju potrebe za dizanje teških tereta da se obrate! Kliknite na link dole da pogledate fotografije iz Valete na Malti.

naftna platforma

 


O nama  |   Servo tester šipova  |   Data loger  |   Konstrukcija mostova  |   Brza gradnja objekata  |   Dizanje platformi  |   Servo tehnika  |   Kontakt

zaglavlje dole