Proizvodi
    >  Servo tester šipova
    >  Data loger
    >  Konstrukcija mostova
    >  Brza gradnja objekata
    >  Dizanje platformi
    >  Servo tehnika
   Foto galerije
   Download
   Reference
   O nama
   Kontakt

fast construction
english

Hidraulicka Presa 80T

Danas je 23. Apr. 2024.

 

Profesionalna radionicka presa DE P80T - Sever ATB, Subotica

1. Tehnicki opis

Profesionalna radionicka presa DE P80T ( u daljem tekstu presa ) spada u specijalno projektovane prese, a u osnovi je portalnog tipa.
Na zajednickom postolju sa radnom površinom prese, postavljena su tri para stubova sa svojim vertikalno postavljenim gredama. Na svakom paru stubova su ugradena po dva hidraulicka cilindra, cije su klipnjace preko zglobnog ležaja vezuju sa gredama. Cilindri mogu biti postavljeni u dve razlicite pozicije po visini na stubovima prema potrebi korisnika. Za ravnomerno pomeranje greda postavljene su potrebne vodice.
Na svakoj gredi nalaze se po dva pomocna klizaca koji se mogu primicati ili razmicati, okretanjem navojnog vretena. Na ovaj nacin se prilagodava centar sila cilindara prema potrebi korisnika. Ovo okretanje navojnog vretena se izvodi rucno kljucem. Pomicni klizaci preko aksijalnih zglobnih ležajeva vrše prenos pritisaka sila cilindara na svoje poprecne grede, koje se oslanjaju na ram uzdužnih greda. Na taj nacin se pritiska paket namotaja jednakim i ravnomerno rasporedenim silama, koje su zadate i kontrolisane tokom celog procesa polimerizacije.
Ova presa omogucava da se izvrši eliminisanje nekih od parova cilindara tako da je moguce koristiti 1/3, 2/3 i ukupnu zadatu silu na presi. Ova eliminacija se izvodi jednostavnim zatvaranjem dovoda ulja u odredene parove cilindara.
Na sredini, uz samu presu je postavljen potreban hidraulicki agregat, koji je zašticen oplatom a iznad njega je montiran komandno operativni pult.

2. Tehnicke karakteristike

Maksimalna sila prese 80 Mp ostvarena sa tri portala – 6 hidraulickih cilinara

Radna površina prese je 1000 x 2500 mm

Izbor korišcenja pri radu1, 2 ili 3 portala
Hidraulicki cilindri su istih potisnih sila koji se napajaju iz istog izvora hidraulickog pritiska

Maksimalna radna brzina
Za tri portala v = 5.6 mm/s
Za dva portala v = 8.5 mm/s
Za jedan portal v = 17 mm/s

Maksimalna povratna brzina
Za tri portala v = 6.3 mm/s
Za dva portala v = 12.4 mm/s
Za jedan portal v = 24.7 mm/s
Mogucnost podešavanja ravnomernih spuštanja i podizanja greda portala prigušno nepovratnim ventilima

Pumpni agregat
Primarni pumpni agregat Q = 16 l/min, pritisak p = 40 bar
Elektromotor P = 1.1 kW, n = 500 o/min
Sekundarni pumpni agregat Q = 1 l/min, pritisak p = 185 bar
Elektromotor P = 0.55 kW, n = 1500 o/min

Radna visina od mašine
Donja pozicija 100 – 375 mm
Gornja pozicija 275 – 550 mm

Gabariti
Širina 1600 mm
Visina 2580 mm
Dužina 2500 mm (sa radnim stolom 4800 mm)

3. Kraci opis rada

Profesionalna radionicka presa DE P80T je namenjena za polimerizaciju (pecenje, odnosno zagrevanje) namotaja generatora, koji su pravougaonog oblika, željenom silom u podešenom vremenskom intervalu pod zadatom temperaturom.
Presa ima mogucnost da se formirani namotaj na posebnoj ploci uvede u radni prostor prese u odredenu poziciju. Ovu mogucnost daje pomocni radni sto, koji je povezan sa radnom površinom prese preciznom nivelacijom po uzdužnoj osi prese i visini. Pomeranje ploce sa formiranim namotajem se izvodi cekrkom sa vucnom trakom postavljenim na jednom kraju prese, ciji se drugi slobodni kraj zakaci za plocu. Odgovarajuci granicnici na radnoj površini prese, pomocnog radnog stola i rucnim okretanjem cekrka omogucavaju precizno pozicioniranje. Na isti nacin, po završetku polimerizacije namotaja se ploca izvlaci iz radnog prostora prese na pomocni radni sto cekrkom sa vucnom trakom postavljenim na kraju pomocnog radnog stola.
U poziciji za polimerizaciju namotaja generatora izvrši se pritiskanje namotaja kontrolisanim pritiskom (silom) do kraja procesa polimerizacije. Za proces polimerizacije je potrebno i kontrolisano zagrevanje, koje se vrši propuštanjem struje kroz namotaje. Maksimalna sila opterecenja je do 80 tona ostvarena sa tri portala - 6 hidraulickih cilindara.
Mašina ima mogucnost rada po portalima sa po dva cilindra, gde je ukupna sila umanjena u srazmeri sa brojem portala ( cilindara ), koji su posebnim slavinama omoguceni ili onemoguceni.
U komandnom elektroormanu EO1 se nalazi kontroler, koji održava zadatu silu u zadatom vremenu i na njemu se nalazi displej za podešavanje i pracenje procesa:
Podešavanje
* Željeno vreme trajanja sile – u minutima – prvi red displeja - levi broj iza oznake V:
* Željena sila opterecenja – u tonama – drugi red displeja - levi broj iza oznake S:
* Broj portala, koji su aktivni – treci red displeja
Pracenje
* Proteklo vreme od starta programa – u minutima – prvi red displeja - desni broj
* Stvarna sila na predmetu – u tonama – drugi red displeja - desni broj
* Broj portala, koji su aktivni – treci red displeja
* C1, C2, m1, m2 – u cetvrtom redu se prati ukljucenost motora Em1(C1) i Em2(C2) i ventila m1 i m2
Na elektroormanu je montirana crvena signalna sijalica zaprljanosti filtera hidraulicke instalacije. Tasterom PANIK na elektroormanu se prekidaju sva napajanja i zaustavljaju svi procesi u slucaju opasnosti. U elektroormanu je predvideno opciono vezivanje dodatnog uslova za startovanje programa rada mašine.

presa

Preuzmite katalog prese DE P80T u pdf formatu - ATEST

 


O nama  |   Servo tester šipova  |   Data loger  |   Konstrukcija mostova  |   Brza gradnja objekata  |   Dizanje platformi  |   Servo tehnika  |   Kontakt

zaglavlje dole