O Nama
   Proizvodi
    >  Gorilla NSL
    >  Gradnja Mostova
    >  Servocilindri Aktuatori
    >  Jack Up System
   Foto Galerije
   Download
   Reference
   Posao Za Vas
   Kontakt
   Mapa Sajta    
english

O Nama

Danas je 27. May. 2020.

 

Delta Electronics od 1994 ...

Delta Electronics se godinama bavi automatizacijom procesa u industriji i ima iskustva u upravljanju, kako pojedinacnim mašinama, tako i složenim procesima, gde je neophodan kompleksan supervizorski nadzor, odnosno rešava probleme upravljanja i kompletnim tehnološkim linijama, bilo novim ili postojecim, uz pomoc programibilnih logickih kontrolera (PLC ova), racunara, aktuatora i odgovarajucih senzora, gde se ujedno obavlja i pracenje, prikupljanje i cuvanje podataka o procesima.


NOVO - sertifikat boniteta: Privredna komora Srbije ovim sertifikatom potvrduje, da je kompanija ispunila uslove za izdavanje ovog sertifikata. Osnova za izdavanje sertifikata je kreditni izveštaj i redovno nadgledanje od strane bonitetne kompanije Coface. Preuzmite naš sertifikat:


Delatnost

Delta Electronics vrši projektovanje, proizvodnju i montažu upravljackih sistema, koji se koriste u prakticno svim granama industrije: gradevinskoj, hemijskoj, prehrambenoj, metalopreradivackoj, rudarskoj itd. što, naravno, obuhvata i izradu i implementaciju odgovarajucih softverskih paketa. Pored toga, Delta Electronics pruža usluge u izboru opreme drugih proizvodaca, kao i usluge vezane za puštanje te opreme u rad i njeno održavanje.

Pogledajte izvod iz referenci Delta Electronics...


Naša specijalnost - elektrohidraulicki sistemi

Delta Electronics je specijalizovana i potpuno kadrovski osposobljena za proizvodnju elektrohidrauličkih sistema i pružanje usluga podizanja teških tereta u građevinarstvu elektrohidrauličkim sistemima. Ovaj savremeni način gradnje je pogodan, jer veoma ubrzava gradnju i smanjuje troškove betonskih radova preko 20 %. Elektrohidraulički sistemi se mogu primeniti na širok spektar podizanja teških tereta, kao što je naftna industrija ( dizanje i spuštanje naftnih platformi ), mostogradnji… Proizvodnja univerzalnih hidrauličkih probnih stolova i remont hidrauličkih komponenti. .

Watch video How It Works...


Watch video How It Works YouTube


  • Specijalnost Delta Electronics je proizvodnja elektrohidrauličkih sistema i pružanje usluga dizanja teških tereta u građevinarstvu ovim sistemima, čime građevinarstvo dobija novu dimenziju u smislu brže, jeftinije i modernije izgradnje ! Naš top proizvod iz ovog segmenta je Gorilla NSL sinhronizovani elektrohidraulicki lift za robotizovano dizanje betonskih ploca.

    Pogledajte više o Gorilla NSL proizvodu...


  • Izmedu ostalih projekata, posebno smo ponosni na elektrohidraulicki lift za podizanje naftne platforme teške 2000 tona, za narucioca sa Malte

    Pogledajte više o dizanju naftne platforme...


  • Delta Electronics je proizvela, isporucila i pustila u rad elektrohidraulički sistem za nov nacin gradnje mostova naguravanjem betonskih segmenata sa jednog kraja obale na drugi.

    Pogledajte više o ovoj novoj tehnologiji gradnje mostova...


Automatizacija industrijskih procesa

Savremena elektronika danas omogućava “osvežavanje” postojećih mašina i zamenu zastarele upravljačke elektronike novom sa mogućnošću proširenja funkcija mašina kao i povećanje produktivnosti i pouzdanosti mašina. Delta Electronics uspešno rešava Vaše probleme merenja i regulacije u hemijskoj, procesnoj, prehrambenoj industriji, brodogradnji, rudarstvu... Delta Electronics se bavi i potpunom automatizacijom do najvišeg nivoa nadzora, upravljanja i akvizicije podataka u vodosnabdevanju sa mogućnošću uključivanja mobilnih GSM komunikacija radi prenosa podataka između udaljenih objekata. Delta Electronics može po Vašem zahtevu izraditi mašine specijalnih namena, koje su potpuno automatizovane i prilagođene Vašim potrebama - pakerice, punilice, transportne trake...

Pogledajte više o primeru našeg proizvoda...


Poziv na saradnju

Delta Electronics vam uvek stoji na raspolaganju za rešavanje vaših zahteva automatizacije u procesnoj industriji do najvišeg nivoa nadzora i automatizacije.

Pogledajte više o ponudi za poslovnu saradnju...

 
zaglavlje dole